მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
INTERNALLY DISPLACED PERSONS' ISSUES

Map of the rehabilitated sites

Object Name: eng_ქუთაისის ობიექტი
Object Status: eng_
Region: eng_იმერეთი
City: eng_ქუთაისი
Address: eng_შმიდტის ქუჩა N2
Object Operation: eng_
Info: eng_დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ მენაშენეების პროექტის ფარგლებში, ქუთაისში სულ 53 ბინა შეისყიდა. დღეს, შმიდტის ქუჩა N2-ში არსებულ კორპუსში საცხოვრებელი ფართი 35-მა დევნილმა ოჯახმა მიიღო.