მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
INTERNALLY DISPLACED PERSONS' ISSUES

Map of the rehabilitated sites

Object Name: eng_თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი
Object Status: eng_
Region: eng_
City: eng_
Address: eng_
Object Operation: eng_
Info: eng_