მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
INTERNALLY DISPLACED PERSONS' ISSUES

Repatriation Statistics

Statistical data of persons seeking repatriate status

Citizenship   Quantity  
Azerbaijan   5389  
Kazakhstan   16  
Kirgizstan   173  
Russia   64  
Turkey   144  
Ukraine   9  
USSR   21  
Uzbekistan   25  
Total   5841  Statistical data of repatriates

Citizenship   Quantity  
Azerbaijan   1254  Statistical data of Georgian citizens

Citizenship   Quantity  
Azerbaijan   7