მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
INTERNALLY DISPLACED PERSONS' ISSUES

Department of International Relations Affairs

 
Tamar Basilia

Head of the International Relations Department
 
 
Medea Gugeshashvili

A/Deputy Head of the International Relations Department

     
   


 
   


     
   


   

 

დეპარტამენტის უფროსი თამარ ბასილია
თამარ ბასილია
X
X
Deputy Head of the International Relations Department