მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

დიმიტრი გაფრინდაშვილი

 

d.gaprindashvili@mra.gov.ge
  დიმიტრი გაფრინდაშვილი

ანსახლებისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

 
დაბადების თარიღი:  1974 წლლის 4 აპრილი

დაბადების ადგილი:

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

01.06.2014-დან დღემდე - განსახლებისა და  მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ;
03. 2006 – 01.06. 2014 - მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;  
06.2004 - 02.03.2006 - უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
01.11.2000 - 17.05.2004 - მდეგავრცელების სამსახურის უფროსი, სპორტული გაზეთი " ოლიმპი";
15.06. 1996 - 15.11.1997 - მდედეფექტოსკოპიის ლაბორატორიის ოპერატორი, საქართველოს რკინიგზა.

განათლება:

05.1991 - 1996 - თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. მენეჯერი, საფონდო, სასაქონლო და შრომის ბირჟის ბაკალავრი.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები:

01.2011 - 02.2011 - პარტნიორები საქართველო, კონფლიქტის მართვა და მედიაცია'
03.2010 - 05.2010 - დანიის ლტოლვილთა საბჭო, "მოლაპარაკება"

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office, Access (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი)

ენები: 

ქართული (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), რუსული (წერა:კარგი,მეტყველება:კარგი)

 

 

 

 

 

 


 

April 4,