საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

რეაბილიტირებული ობიექტების რუქა

ობიექტის დასახელება: თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი
ობიექტის სტატუსი:
რეგიონი:
ქალაქი: თბილისი
მისამართი:
ობიექტის ოპერაცია:
დამატებითი ინფორმაცია: