საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

რეაბილიტირებული ობიექტების რუქა

ობიექტის დასახელება: ქუთაისი (აღმაშენებლის ქუჩა)
ობიექტის სტატუსი:
რეგიონი: იმერეთი
ქალაქი: ქუთაისი
მისამართი:
ობიექტის ოპერაცია:
დამატებითი ინფორმაცია: