მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

პრესრელიზები სიახლეების არქივი

კომენტარი გაზეთ „ვერსია“-ში გამოქვეყნებულ ინტერვიუზე

2014-05-13 11:47:00
საქართველოსო კუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საზოგადოებასთან და მასმდიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის კომენტარი გაზეთ „ვერსია“-ში გამოქვეყნებულ ინტერვიუზე…

უფასო სამედიცინო მომსახურება დევნილი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის

2014-05-10 12:36:00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, HIPP-ის პროგრამის ფარგლებში, ჯანდაცვისა და ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით,…

„ERGEM“ - ინტერვიუ მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსთან ბატონ ირაკლი კოკაიასთან

2014-05-06 18:06:00
საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებსა და ადგილობრივ ინსტიტუტებს შორის კავშირის გამყარების მიზნით, ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის მიერ…

დავით დარახველიძე ლუდმილა მინჩევას შეხვდა

2014-05-06 16:06:00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი დავით დარახველიძე დევნილთა პროგრამა IV-ის განხორციელების შესაბამისობის დადგენის ექსპერტს ლუდმილა…
სიახლეების არქივი