საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ინფოგრაფიკა

ინფოგრაფიკა - 2018 წელი

ინფოგრაფიკა - 2018 წელი

ინფოგრაფიკა - 2017 წელი

ინფოგრაფიკა - 2017 წელი

ინფოგრაფიკა - 2016 წელი

ინფოგრაფიკა - 2016 წელი

ინფოგრაფიკა - 2015 წელი

ინფოგრაფიკა - 2015 წელი

ინფოგრაფიკა - 2014 წელი

ინფოგრაფიკა - 2014 წელი