მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ცარო ყაზახაშვილი

 

ts.kazakhishvili@mra.gov.ge
  ცარო ყაზახაშვილი

შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოადგილედაბადების თარიღი: 17 თებერვალი, 1961 წ

დაბადების ადგილი: ქ. ცხინვალი

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი, მარტოხელა დედა

   

სამუშაო გამოცდილება:

2010 წლიდან დღემდე - ასსიპ გორის უნივერსიტეტი, გერმანული ენის მასწავლებელი (მოწვეული სპეციალისტი);
1996-2006 წწ - ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანული ენის მასწავლებელი;
1990-1996 წწ - გორის მეხუთე და მეთერთმეტე საშუალო სკოლა, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ცხინვალის ფილიალი,  გერმანული ენის მასწავლებელი;
1988-1989 წწ - ქურთის საშუალო სკოლა, გერმანული ენის მასწავლებელი;
1985-1988 წწ - ჭიათურის რ-ნი, სოფ.წირქვალის სკოლა, გერმანული ენის მასწავლებელი, დირექტორის მოადგილე საორგანიზაციო დარგში.

განათლება:

1978 წ. - ცხინვალის პირველი საჯარო სკოლა წარჩინებით;
1985 წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი სპეციალობა: გერმანული ენა (მეორე ენა - ინგლისური)-წარჩინებით

დამატებითი კვალიფიკაცია:

ფლოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდის-შემოქმედებითი თვითგამოხატვის მეთოდების ტრენერი;
ინვალიდ მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირის - „კონფლიქტის მოგვარება, მშვიდობის მშენებლობა და ქალის როლი მშვიდობის მშენებლობის საკითხებში“ - ტრენერი;
კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში

კომპიუტერული პროგრამები:

MS Word, windows, Internet

ენები:

გერმანული - კარგად; რუსული - კარგად; ინგლისური - საშუალოდ