საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

მოქალაქეთა მისაღები


2014 წლის 16 მაისს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულეითადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში გაიხსნა თანამედროვე სტანდარტებით და უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი დევნილთა მისაღები ცენტრი, რომლის მიზანიც არის დევნილთა ერთი ფანჯრის პრინციპიმაღალ დონეზე მომსახურება.
მისაღები ცენტრი ამჟამად დევნილებს უწევს 11 სახის მომსახურებას. ყოველდღიურად მისაღებ ცენტრს მომართავს 200-250 დევნილი. თვეში მისაღები ცენტრი ემსახურება დაახლოებით 3000 დევნილ მოქალაქეს.

 

 

 ყველაზე მოთხოვნადი მომსახურეობებია:

 1. პერსონალურ მონაცემებში ცვლილებების შეტანა;
 2. დევნილის სტატუსის აღდგენა;
 3. დევნილის სტატუსის მინიჭება;
 4. სოციალურ საკითხებზე კონსულტაცია- საცხოვრებელი ფართის მიღება, ერთჯერადი დახმარება, ქირა, სარემონტო სამუშაოები.

 

 მისაღები ცენტრის მიზანი და ამოცანები

მისაღები ცენტრის მიზანია, უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი მომსახურება (დევნილი) მოქალაქეებისთვის.

ამოცანა 1. (დევნილი) მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის, კონსულტაციის მიღების პროცესის გამარტივება მისაღები ცენტრის მეშვეობით;
ამოცანა 2. (დევნილი) მოქალაქეებისთვის ხარისხიანი კონსულტაციის გაწევა;
ამოცანა 3: ცნობის და დევნილის მოწმობის გაცემის უზრუნველყოფა;
ამოცანა 4: განცხადების და ქონებრივიდეკლარაციების მიღება და დარეგისტრირება;

 

 

 

 

 

 

 

 დევნილთა მისაღებ ცენტრში შეთავაზებული მომსახურობები:

 • კონსულტაციები, გასაუბრების და განცხადებების (ერთიანი ფორმა) მიღება დევნილის სტატუსის მინიჭებისათვის;
 • კონსულტაციები, განცხადებების მიღება დევნილის სტატუსის აღდგენა და მოწმობის გაცემა;
 • ცვლილებების შეტანა დევნილთა მონაცემთა ბაზაში (არსებული შეცდომების) გასწორება პირად მონაცემებში, დევნილთა შემწეობის დარიცხვასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების
 • მოგვარება, საცხოვრებელი ადგილის ცვლილების შემთხვევაში განცხადებების მიღება;
 • ცნობების გაცემა და განცხადებების დარეგისტრირება, არქივიდან ინფორმაციის მიღება;
 • კონსულტაციები გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართის მისაღებად;
 • სოციალური საკითხების შესახებ (ერთჯერადი დახმარება, ქირა, რემონტი და ა.შ.) კონსულტაციები და განცხადების მიღება/ რეგისტრაცია;
 • უძრავი ქონების შესახებ კონსულტაციის გაწევა და დეკლარაციის მიღება/რეგისტრაცია;
 • დევნილის მოწმობის გაცემა;
 • პრივატიზაციასთან დაკავშირებით განცხადებების მიღება/რეგისტრაცია და პრივატიზაციის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უზრუნველყოფა;
 • განსახლებასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა, არსებული შეთავაზებების გაკეთება და განცხადებების მიღება/რეგისტრაცია.

 

მისამართი:

მისაღები ცენტრი მდებარეობს თბილისში, სამინისტროს შენობის პირველ სართულზე (თამარაშვილის 15ა). სამუშაო საათებია 09:00 – 18:00, შაბათ–კვირის გარდა.


 

 დევნილთა მისაღები ცენტრი ასევე ფუნქციონირებს საქართველოს 2 რეგიონში. გთხოვთ იხილოთ, თუ რომელი მისაღები ცენტრი არის თქვენს საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს.


ზუგდიდი (აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველო)


ქუთაისი (იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამმართველო)