მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

რეპატრიაციის სტატისტიკა

რეპატრიანტის სტატუსის მსურველ პირთა სტატისტიკა

მოქალაქეობა   რაოდენობა  
აზერბაიჯანი   5389  
ყაზახეთი   16  
ყირგიზეთი   173  
რუსეთი   64  
თურქეთი   144  
უკრაინა   9  
ს.ს.რ.კ.   21  
უზბეკეთი   25  
ჯამი   5841  რეპატრიანტის სტატუსი მქონე პირთა სტატისტიკა

მოქალაქეობა   რაოდენობა  
აზერბაიჯანი   1998  საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირთა სტატისტიკა

მოქალაქეობა   რაოდენობა  
აზერბაიჯანი   494