მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

სალომე გირგვლიანი

 

 
s.girgvliani@mra.gov.ge
  სალომე გირგვლიანი

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსიდაბადების თარიღი

დაბადების ადგილი


ოჯახური მდგომარეობა

   

სამუშაო გამოცდილება:


ტრენინგები, სხვა მიღწევები:


კომპიუტერული პროგრამები:

.

ენები:

2004წ. - საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ფასების სახელმწიფო ინსპექციის ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;
- საქრთველოს თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის საფინანსო-სამეურნეო განყოფილების ოფიცერი;
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო, სამმართველოს უფროსი
აქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან