მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი

 
მურად აბლოთია
დეპარტამენტის უფროსი
 

 

 

 ლევან სიგუა

სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს უფროსი
   
როსტომ კობახიძე

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსის მ/შ

   
თამარ ბურდული

საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის წინასწარი შეფასების განყოფილების უფროსი
   
ზაზა გოცირიძე

საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის  შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი