საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების სტატისტიკა

 

2014 წელი