საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

მობილურობის ცენტრი

 

2013 წლის 15 დეკემბრიდან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან, ასევე მიგრაციის მართვაში ჩართულ სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად ახორციელებს ახალ პროექტს „საზღვრის და მიგრაციის მართვის სფეროში“. პროექტის მიზანია საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება ევროკავშირს და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის, მხარდასაჭერად. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და 2017 წლის ივნისამდე გაგრძელდება.

პროექტი ოთხი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს:

- საზღვრის ინტეგრირებული მართვა
- არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა
- ქართველი დაბრუნებული მიგრანტების მდგრადი რეინტეგრაცია
- მიგრაციის მონაცემთა მართვის სისტემის განვითარება
პროექტის ფარგლებში სამინისტროში მოქმედი „მობილურობის ცენტრი“ ბენეფიციარებს სთავაზობს დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერასა და არალეგალური მიგრაციის პრევენციის მიზნით, ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდას.

„მობილურობის ცენტრი“ საზოგადოებაში მდგრადი რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ბენეფიციარებს სთავაზობს შემდეგი ტიპის სერვისებს:

 • ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
  კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
 • გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
  კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
 • დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
 • სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
 • მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;

არალეგალური მიგრაციის პრევენციის და ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით „მობილურობის ცენტრი“ ბენეფიციარებს სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • რა უნდა იცოდეთ საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე;
 • რა საფრთხესთან არის დაკავშირებული უცხოეთში არალეგალურად ცხოვრება;
 • როგორ იმუშაოთ უცხოეთში ლეგალურად;
 • როგორ მიაღწიოთ წარმატებას საზღვარგარეთ სამუშაოს ძიებისას;
 • რამდენად სანდოა საზღვარგარეთ მუშაობის შესახებ შემოთავაზება;
 • ვის უნდა მიმართოთ დახმარებისთვის, თუ ტრეფიკინგის საფრთხე დაგემუქრათ;
 • რა უფლებები გააჩნია მიგრანტს საზღვარგარეთ და ვის მიმართოთ დახმარებისათვის თქვენი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში;
 • რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეთ, საზღვარგარეთ მუდმივი ბინადრობის მოსაპოვებლად;
 • როგორ მოიქცეთ თუ თქვენ ან თქვენი ახლობელი იმყოფებით საზღვარგარეთ და გსურთ სამშობლოში დაბრუნებაში ხელშეწყობა;
 • რა უნდა იცოდეთ, რომ თავიდან აიცილოთ აივ/შიდსი და სხვა ინფექციური დაავადებები;
 • მობილურობის ცენტრი ფუნქციონირებს თბილისსა და სამ რეგიონალში თელავი, ქუთაისი, ბაშუმი.

 

მობილურობის ცენტრის საკონტაქტო ინფორმაცია:

რეინტეგრაცია: არალეგალური მიგრაციის პრევენცია:
თბილისი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, მე-5 სართული, ოთახი 545; მის: 0177, თბილისი, თამარაშვილის ქ.15ა ტელ: (+995 32) 260 09 55 ელ.ფოსტა: reintegrationgeorgia@iom.int
თბილისი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, მე-5 სართული, ოთახი 545; მის.: 0177, თბილისი, თამარაშვილის ქ.15ა ტელ: (+995 32) 291 34 61
ქუთაისი:
მის: 4600, ქუთაისი, ვიქტორ კუპრაძის ქ.7 ტელ: (+995 431) 24 44 43
ქუთაისი:
მის: 4600, ქუთაისი, ვიქტორ კუპრაძის ქ.7 ტელ: (+995 431) 24 44 43
თელავი:
თელავის მუნიციპალიტეტი, მე-2 სართული მის.: 2200 თელავი, ერეკლე II-ის ქ.16 ტელ: (+995 350) 27 08 72

თელავი:
თელავის მუნიციპალიტეტი, მე-2 სართული მის: 2200 თელავი,ერეკლე II-ის ქ.16 ტელ: (+995 350) 27 08 72

 

მობილურობის ცენტრის WEB საიტი >>>
დაკავშირებული დოკუმენტები

მობილურობის ცენტრის მომსახურეობა

 

 

 

ინფორმაცია შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ