მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

იურიდიული დეპარტამენტი

 
კახაბერ პეტრიაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი
 
 
მამუკა კიკალეიშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
     
 
თენგიზ ყურაშვილი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
 
 
ლევან ბარდაველიძე

სასამართლო წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსი