მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

 

2013 წლიდან სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო უკიდურესად გაჭირვებულ და მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფ დევნილი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარებების პროგრამა. დღეისათვის აღნიშნულ პროგრამას დახმარების მიზნით მიმართა 5359 დევნილმა. 2013 წლის იანვრიდან 2014 წლის მარტამდე ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 2589 დევნილს, რომელმაც ჯამში შეადგინა 438 317 ლარი.