მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)


2018 წლის I კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.10.2018)


2017 წლის III კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.10.2017)


2017 წლის II კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.07.2017)


2017 წლის I კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.04.2017)


2016 წლის IV კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.01.2017)


2016 წლის II კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.07.2016)


2016 წლის I კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.04.2016)


2015 წ.
(განთავსების თარიღი: 20.03.2016)


2015 წლის III კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.10.2015)


2015 წლის II კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.07.2015)


2015 წლის I კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.04.2015)


2014 წ.
(განთავსების თარიღი: 18.03.2015)


2014 წლის IV კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 26.02.2014)


2014 წლის III კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.10.2014)


2014 წლის II კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 16.07.2014)


2014 წლის I კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.04.2014)


2013 წ.