მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

 

 

   
გიორგი კევლიშვილი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი
 
გოგუცა გურული

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
 
ნოდარ ყოჩიშვილი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი
 
მანანა გორდულაძე

საქმის წარმოების სამმართველოს უფროსი
 
ლილი გოცირიძე
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
საქმისწარმოების
სამმართველოს
ცხელი ხაზი განყოფილების უფროსი
   
მარინა ბაღაშვილი

მოქალაქეთა მისაღები ცენტრის (სამმართველოს) უფროსი
 
დავით ფეიქრიშვილი
პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი