მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

1.3 ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

 


2013წ.


2014წ.


2015წ.


2016წ.