მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

2012-2014 წწ.-ის სამოქმედო გეგმა

 

2013 წლის 15 მარტს სამინისტროს ინიციატივით დევნილთა მიმართ სახელმწიფო  სტრატეგიის 2012-2014 წლების სამოქმედო გეგმაში საქართველოს მთავრობამ 2013 წლის 240-ე განკარგულებით შეიტანა ცვლილება და ამოიღო მუხლი, რომლითაც ქ. თბილისში იკრძალებოდა დევნილთათის ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა. სამოქემედო გეგმაში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლითაც სამინისტროს მიეცა უფლება ქ. თბილისში დევნილთა ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობის.