მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები;


2013 წ.


2014 წლის I კვარტალი

განთავსების თარიღი: 11.04.2014


2014 წლის III კვარტალი

განთავსების თარიღი: 17.10.2014


2014 წლის IV კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.04.2015


2015 წლის I კვარტალი

განთავსების თარიღი: 03.02.2015


2015 წლის II კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.07.2015


2015 წლის III კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.10.2015


2015 წლის IV კვარტალი

განთავსების თარიღი: 18.01.2016


2016 წლის I კვარტალი

 განთავსების თარიღი: 15.04.2016


2016 წლის II კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.07.2016


2016 წლის III კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.10.2016


2016 წლის IV კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.01.2017


 2017 წლის I კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.04.2017


2017 წლის II კვარტალი

განთავსების თარიღი: 15.07.2017


 2017 წლის III კვარტალი

 განთავსების თარიღი: 15.10.2017


 2017 წლის IV კვარტალი

 განთავსების თარიღი: 15.01.2018


 2018 წლის I კვარტალი

 განთავსების თარიღი: 15.04.2018