მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო

   
გიორგი სანთელაძე

უფროსი მ.შ.
 
 
გიორგი ქორიძე

უფროსის მოადგილე