მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2014 წლის თებერვალი-მარტი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

შტატგარეშე თარჯიმანი 1
მინისტრის მოადგილის თანაშემწე 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 2
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს უფროსის მოადგილე 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 9
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის მიღების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 3
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის წინასწარი შეფასების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის წინასწარი შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 3
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 3
მისაღები ცენტის უფროსი სპეციალისტი 2
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 3
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 3
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების უფროსი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 2
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის უფროსი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის უფროს მოადგილე 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის უფროს სპეციალის 3
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის განსახლებისა და მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 3
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 3
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს ცხელი ხაზი განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 4
საფინანსო დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 3
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 1
საერთაშორისო ურთიერთობების . დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 2
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 2
საზოგადოებასა და მასმედიასთნ ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 1
საზოგადოებასა და მასმედიასთნ ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს უფროსის მოადგილე 1
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის განყოფილების უფროსი 1
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 13
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი 1
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოადგილე 1
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული . ორგანოს უფროსი სპეციალისტი 2
შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოადგილე 1
შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი სპეციალისტი 2
აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოადგილე 2
აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი 3
აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი სპეციალისტი 1
ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოადგილე 1
შტატგარეშე - მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველი - (ქუთაისი) 1
* 2013 წლის ნოემბერი-დეკემბერის მდგომარეობით