მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2014 წლის აპრილი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 1

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგისგანყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 2
საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების უფროსი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი 1
საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 1
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი 1
საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის წინასწარი შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და
განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე
განაცხადის წინასწარი შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი