მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2014 წლის ივნისი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს ცხელი ხაზის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 1
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის წინასწარი შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის
თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი