მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ლილი გოცირიძე

 

l.gotsiridze@mra.gov.ge
  ლილი გოცირიძე
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს ცხელი ხაზი განყოფილების უფროსიდაბადების თარიღი: 20 მაისი, 1972 წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

2008 - დან დღემდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის, საქმისწარმოების სამმართველოს, მოქალაქეთა შეტყობინებების რეგისტრაციისა და კონსულტაციის განყოფილების უფროსი.
2004 – 2006 საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ვაკე-საბურთალოსფილიალი, წამყვანი სპეციალისტი.
2000 – 2004 საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებულისაქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური, მთავარი სპეციალისტი.
1995 - 2000 სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის რესპუბლიკური ცენტრის სოციალური რეაბილიტაციის განყოფილება, ინვალიდების საქმეთა დეპარტამენტის სამედიცინო რეაბილიტაციის პროგრამების განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი.
1990 – 1994 საქართველოს ჯანმრთელობის სამინისტროსთან არსებული ახალგაზრდა ეკონომისტთა კლუბი, სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის ბიურო, ბიუროს თანამშრომელი.

განათლება:

1990 – 1995 ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინროეკონომიკის ფაკულტეტი, ეკონომიკა და მართვა სოციალურ და კულტურულ სფეროში (ჯანდაცვის სპეციალიზაციით).

დამატებითი კვალიფიკაცია:


1996  -  სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი, სოციალური უზრუნველყოფის კურსი.
2001  -  ქ. თბილისის მერიის შპს ინფორმატიკის დარგში „თბილსისტემოტექნიკა“, კომპიუტერულისწავლების კურსი.
2009 - ეფექტური სატელეფონო კომუნიკაცია - “პარტნიორები - საქართველო”;
2009 - ეფექტური კომუნიკაცია და მოლაპარაკება - “პარტნიორები - საქართველო”;
2010 - სამედიცინო და სოციალური დაზღვევის საკითხები ესტონეთში, გამოცდილების გაზიარება - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ტალინის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.
2010 - კონფლიქტის მართვა - “პარტნიორები - საქართველო”;
2011- ლიდერობა და ეფექტური კომუნიკაცია - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;
2013 - ღია მმართველობა - CTC;
2013- ადამიანური რესურსების მართვა - CTC;
2013 - სტრატეგიული დაგეგმარება - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)

ენები:

ქართული - (მშობლიური), რუსული – სრულყოფილად, ინგლისური  -  საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
MS Office

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს ცხელი ხაზი განყოფილების უფროსი