მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

გიორგი კევლიშვილი

 

g.kevlishvili@mra.gov.ge
  გიორგი კევლიშვილი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსიდაბადების თარიღი: 1963 წლის 15 მაისი

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

   

სამუშაო გამოცდილება:

16.02.2016-დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი;
27.08.2014-16.02.2016 - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

აგვ.2014-სექტ.2014წწ. - სრულწლოვან მსჯავრდებულთა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი, სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციისეროვნული სააგენტო;
სექტ.2013-აგვ.2014წწ. - ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი, სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო.
დეკ.2012-სექტ.2013წწ. - მომარაგების განყოფილების უფროსი, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი;
იან.2008-დეკ.2012წწ. შპს „ვიქტორი“-ს დირექტორი;
ივლ.2006-დეკ.2012წწ - შპს „ენერჯი“-ს დირექტორი;
თებ.2003-აპრ.2004წწ. - შპს „ტელერადიოკომპანია თვალი“-ს დირექტორი;  
აპრ.1989-დეკ.2012წწ.- შპს „ფორჯი“-ს დირექტორი;
აპრ.1989-დეკ.2012წწ. შპს "ავაზა"-ს დირექტორი;
სექტ.1988-მაი.1991წწ. - მეცნიერებათა აკადემიია, ეკონომიკის და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტი;
მაი.1986-აგვ.1988წწ. - ინჟინერ-ეკონომისტი, მშენებლობის სამინისტრო, მმკ-62;
სექტ.1985-მაი.1986წწ. - ინჟნერ-ეკონომისტი, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „ტრანსავტომატიკა“.

განათლება:

1980-1985წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ინჟინერ–ეკონომისტი, მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია, მაგისტრთან გათანაბრებული;

ტრენინგები, სხვა მიღწევები:

ოქტ.2013-ოქტომ.2013წწ. - ჯიპა, სტრატეგიული დაგეგმვა;

ენები:    

ქართული (მშობლიური), რუსული (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), ინგლისური (წერა:დამაკმაყოფილებელი, მეტყველება:დამაკმაყოფილებელი);

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word (კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (კარგი), Microsoft Office PowerPoint (კარგი), ინტერნეტი (კარგი).

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი