მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2014 წლის აგვისტო

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის მიგრაციისა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის განსახლებისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის განსახლებისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 2
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის განსახლებისა და მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის განსახლებისა და მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი