მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

შოთა რეხვიაშვილი

 

 

sh.rekhviashvili@mra.gov.ge
  შოთა რეხვიაშვილი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილედაბადების თარიღი: 23 აგვისტო1966 წ. 

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

   

 

სამუშაო გამოცდილება:

31.07.2014წ.-დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე;
2012-2013წწ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე;
11.11.2012-30.11.2012 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა    ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უფროსი;
2009-2010წწ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციუალურ სამსახურში თავდაცვის და სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
2008-2009წწ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში თავდაცვის და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი;                                                                                                                 
2004-2008წწ. - ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა - საოლქო პროკურორი;
17.05.2004-21.05.2004 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროს თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი;
2003-2004წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი;
28.02.2003-19.11.2003 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - საქართველოს გენერალური პროკურორის უფროსი თანაშემწე განსაკუთრებულ დავალებათა ხაზით;                                                            
2002-2003წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - შსს ორგანოებში მოკვლევის და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში კორუფციის, ნარკოდანაშაულის და ადმინისტრაციულ პოლიციაში მოკვლევის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი პროკურორი;
2001-2002წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს, პროკურატურის ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი;
1999-2001წწ. - რუსთავის პროკურატურა - პროკურორის უფროსი თანაშემწე;
1995-1999წწ. - რუსთავის პროკურატურა - უფროსი გამომძიებელი;
1993-1995წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - გამომძიებელი;
1988წ. - საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტრო, ონის რაიონის სახალხო სასამართლოს აღმასრულებელი;

განათლება:

1988-1993წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.

ტრეინინგები/ სემინარები:

2013წ. - Certificate of Archievment – 2013 Open World Program;
07.2009წ. - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებსა და არასრულწლოვანთა პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში სპეციალური კურსი ( UNICEF  საქართველო);
12.2004წ. - Course of instruction on countering the proliferation of weapons of mass destruction - Budapest, Hungary;
05.2003წ.- Regional Conference on Otganized Crime at the International law Enforcement Academy in Budapest, Hungary

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), გერმანული (კარგად).

კომპიუტერული ჩვევები:

MS Office.

  

2012-2013წწ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე;
2012წ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა    ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უფროსი;
2009-2010წწ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციუალურ სამსახურში თავდაცვის და სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
2009წ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა    - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურშითავდაცვის და სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი;                                                                                      
2008-2009წწ.- საქართველოს მთავარი პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში თავდაცვის და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი                                                                                                                 
2004-2008წწ. - ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა - საოლქო პროკურორი;
2004წ - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროს თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი;
2003წ.- საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი;
2003წ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - საქართველოს გენერალური პროკურორის უფროსი თანაშემწე განსაკუთრებულ დავალებათა ხაზით                                                            
2002-2003წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - შსს ორგანოებში მოკვლევის და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში კორუფციის, ნარკოდანაშაულის და ადმინისტრაციულ პოლიციაში მოკვლევის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი პროკურორი;
2001-2002წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს, პროკურატურის ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი;
2001წ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - პროკურატურის სისხლისსამართლებრივი დევნის და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურატურის ორგანოებში სისხლის სამართლის დევნის და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი;
1999-2001წწ. - რუსთავის პროკურატურა - პროკურორის უფროსი თანაშემწე;
1999-2001წწ. - რუსთავის პროკურატურა - უფროსი გამომძიებელი;
1993-1995წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - გამომძიებელი;
1988წ - საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტრო, ონის რაიონის სახალხო სასამართლოს აღმასრულებელი;
1988-1993წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.
რუსული, გერმანული.
კომპიუტერული ჩვევები:

MS Office.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
სამუშაო გამოცდილება:
31.07.2014წ. -  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე;
2012-2013წწ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე;
11.11.2012-30.11.2012 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა    ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უფროსი;
2009-2010წწ. - საქართველოს მთავარი პროკურატურა - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციუალურ სამსახურში თავდაცვის და სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
2008-2009წწ.- საქართველოს მთავარი პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში თავდაცვის და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი;                                                                                                                 
2004-2008წწ. - ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა - საოლქო პროკურორი;
17.05.2004-21.05.2004 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროს თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი;
2003-2004წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი;
28.02.2003-19.11.2003 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - საქართველოს გენერალური პროკურორის უფროსი თანაშემწე განსაკუთრებულ დავალებათა ხაზით;                                                            
2002-2003წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - შსს ორგანოებში მოკვლევის და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში კორუფციის, ნარკოდანაშაულის და ადმინისტრაციულ პოლიციაში მოკვლევის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი პროკურორი;
2001-2002წწ. - საქართველოს გენერალური პროკურატურა - პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს, პროკურატურის ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი;
1999-2001წწ. - რუსთავის პროკურატურა - პროკურორის უფროსი თანაშემწე;
1995-1999წწ. - რუსთავის პროკურატურა - უფროსი გამომძიებელი;
1993-1995წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - გამომძიებელი;
1988წ. - საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტრო, ონის რაიონის სახალხო სასამართლოს აღმასრულებელი;
განათლება:
1988-1993წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.
ტრეინინგები/ სემინარები:
2013წ. - Certificate of Archievment – 2013 Open World Program;
07.2009 - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებსა და არასრულწლოვანთა პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში სპეციალური კურსი ( UNICEF  საქართველო);
12.2004 - Course of instruction on countering the proliferation of weapons of mass destruction - Budapest, Hungary;
05.2003- Regional Conference on Otganized Crime at the International law Enforcement Academy in Budapest, Hungary
ენები:
რუსული, გერმანული.
კომპიუტერული ჩვევები:
MS Office.