მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ლევან კოკაია

 

l.kokaia@mra.gov.ge
  ლევან კოკაია

რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსიდაბადების თარიღი: 6 აპრილი, 1984 წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

2009 – 2012 დღემდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
2010-2011 სამინისტროსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი  კომისრის ოფისს შორის  დადებული  ხელშეკრულების  ფარგლებში  პროექტის  მონაცემთა სპეციალისტი
2008 – 2009 საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი, რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
2006-2007 საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს საფინანსო ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი.
2004-2005 საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ერთობლივი პროექტი „დევნილთა რეგისტრაციის მონაცემების გადამოწმებაგადამოწმება საქართველოში“ ოპერატორი.
2003  აფხაზეთის  მინისტრთა  საბჭო,  სტაჟიორი,  სისტემური  ადმინისტრირება  და ლოკალური-ქსელის გამართვა.

განათლება:

2001-2005 საქართველოს ტერქნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, კომპიუტერული ტექნოლოგიები
2011 - 2012 თავისუფალი უნივერსიტეტი, პროფესიული პროგრამა CAM (Certified Administrative Manager)
2011 ქ.ნიუ იორკი ინგლისური ენის სკოლა, EC New York Certificate

კომპიუტერული პროგრამები

MS Office: Word, Excel, Project, Access, Outlook, Power point, SharePoint 2010

ენები:

ქართული (მშობლიური); რუსული (სრულყოფილად); ინგლისური (საშუალოდ)