მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

როსტომ კობახიძე

 

r.kobakhidze@mra.gov.ge
  როსტომ კობახიძე

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსისდაბადების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 1964 წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

 

2015წ 1 დეკემბერიდან-დღემდე - დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსის მ/შ;
2014 წ. იანვრიდან-2015წ 1 დეკემბერი _
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
2012 წლის  დეკემბრიდან 2014 წლის იანვრამდე
- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ,იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  განსახლების და  ლტოლვილთა სამინისტროს, დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს უფროსი.
1992-2011 წწ.
-კერძო ბიზნესი.
1983-1992
წწ. - ქ. თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა.


განათლება:

1983-1989 წწ. - ქ. ვორონეჟის სატყეო ტექნიკური ინსტიტუტი, ხის დამუშავების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა: ინჟინერ-ტექნოლოგი.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამები:

MS office, Internet

 

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსის მ/შ
2015წ 1 დეკემბერი