მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

კობა სელიმაშვილი

 

k.selimashvili@mra.gov.ge
  კობა სელიმაშვილი
საფინანსო დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი


დაბადების თარიღი: 1974 წლის 18 აგვისტო;

დაბადების ადგილი: ბოლნისი, საქართველო;

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.

 

   

სამუშაო გამოცდილება:

01.2014წ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი;
09.2013-01.2014წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
03.2013-09.2013წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
10.2011-03.2013წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო-ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი;
2006–10.2011წწ. - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, საფინანსო-ეკონომიკური სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
1998–1999წწ. - საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტი, უმცროს მეთაურთა მომზადების ცენტრი;
1995–1996წწ. - ბოლნისის რაიონის გამგეობა, ეკონომიკური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

განათლება:

1991-1995წწ. - თბილისის სავაჭრო-ეკონომიკური ინსტიტუტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები.

ტრენინგი /კურსი / სემინარი:

2006წ. - საქართველოს კონტროლის პალატა, სარევიზიო-საკონტროლო საქმიანობის ორგანიზება;
2007წ. - "საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდითთა კავშირი", სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა – საბიუჯეტო კლასიფიკაციები;
2010წ. - ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი – "ელექტრონული ბიუჯეტირება";
2010წ. - პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი – PMCG – "სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკისა და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის" ტრენინგი;
2010წ. - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) – საჯარო ფინანსების სისტემა და ბიუჯეტირება, საჯარო სამართალი და მენეჯერული ანგარიშვალდებულება შიდა კონტექსტში;
2011წ. - CAUCASIAN INSTITUTE – სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ოპერირება.
    
ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (სრულყოფილად)

კომპიუტერული პროგრამები:

MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet, და ა. შ.

 

ტრენინგი /კურსი / სემინარი:

2006წ. - საქართველოს კონტროლის პალატა, სარევიზიო-საკონტროლო საქმიანობის ორგანიზება;
2007წ. - "საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდითთა კავშირი", სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა  – საბიუჯეტო კლასიფიკაციები;
2008წ. - ორის-მენეჯერის კურსი;
2010წ. - ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი – "ელექტრონული ბიუჯეტირება".
    
ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (სრულყოფილად)

კომპიუტერული პროგრამები:

MS Office,  Oris Manager
საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი

01.2014წ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი.
09.2013-01.2014წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,Aგანსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
03.2013-09.2013წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
10.2011-03.2013წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, საფინანსო-ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი;
2006–10.2011წწ. - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, საფინანსო-ეკონომიკური სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
1998–1999წწ. - საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტი, უმცროს მეთაურთა მომზადების ცენტრი;
1995–1996წწ. - ბოლნისის რაიონის გამგეობა, ეკონომიკური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
1991-1995წწ. - თბილისის სავაჭრო-ეკონომიკური ინსტიტუტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები.

2006წ. - საქართველოს კონტროლის პალატა, სარევიზიო-საკონტროლო საქმიანობის ორგანიზება;
2007წ. - "საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდითთა კავშირი", სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა – საბიუჯეტო კლასიფიკაციები;
2010წ. - ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი – "ელექტრონული ბიუჯეტირება";
2010წ. - პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი – PMCG – "სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკისა და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის" ტრენინგი;
2010წ. - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) – საჯარო ფინანსების სისტემა და ბიუჯეტირება, საჯარო სამართალი და მენეჯერული ანგარიშვალდებულება შიდა კონტექსტში;
2011წ. - CAUCASIAN INSTITUTE – სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ოპერირება.
MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet, და ა. შ.