მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მამუკა ცოტნიაშვილი

 

m.tsotniashvili@mra.gov.ge
  მამუკა ცოტნიაშვილი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილედაბადების თარიღი: 22 ოქტომბერი, 1966წ.

დაბადების ადგილი: ქ. ცხინვალი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

2012-დღემდე: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე;
2006-დღემდე ასოცირებული პროპფესორი. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი;
1999-2006წწ.: ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი;
1991-1998წწ.: ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ისტორიის კათედრა. საქართველოს ისტორიის მასწავლებელი;
1989-1991წწ.: ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა. ლაბორანტი.

განათლება:

1983-1988წწ.: ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის სპეციალობა;
1972-1983წწ.: ცხინვალის № 1 საშუალო სკოლა.

დამატებითი კვალიფიკაცია:

1998 საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ოსური სეპარატისტული მოძრაობა საქართველოში და მისი შედეგები“;
1993-1995 საკანდიდატო მინიმუმით გათვალისწინებული საგნები: უცხო ენა (ფრანგული), საქართველოს ისტორია.

პუბლიკაციები, ნაშრომები:

2001წ. - „26 მაისის მოვლენები ცხინვალში“. სამხატვრო სალიტერატურო ჟურნალი;
1999წ. - „ოსური სეპარატისტული მოძრაობა საქართველოში და მისი არსი“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი;
1998წ. - „ოსური სეპარატისტული მოძრაობა საქარეთველოში და მისი შედეგები“; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი;
1998წ. - „საქართველოს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული რესპუბლიკა და ოსი სეპარატისტების ბრძოლა მის წინააღმდეგ (1918-1921წწ)“. ქ. თბილისი.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ფრანგული (საშუალოდ) 

 

1998 საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ოსური სეპარატისტული მოძრაობა საქართველოში და მისი შედეგები“;
1993-1995 საკანდიდატო მინისმუმით გათვალისწინებული საგნები: უცხო ენა (ფრანგული), საქართველოს ისტორია.
პუბლიკაციები, ნაშრომები:

2001 „26 მაისის მოვლენები ცხინვალში“. სამხატვრო სალიტერატურო ჟურნალი;
1999 „ოსური სეპარატისტული მოძრაობა საქართველოში და მისი არსი“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი;
1998 „ოსური სეპარატისტული მოძრაობა საქარეთველოში და მისი შედეგები“; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი;
1998 „საქართველოს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული რესპუბლიკა და ოსი სეპარატისტების ბრძოლა მის წინააღმდეგ (1918-1921წწ)“. ქ. თბილისი

ენები: ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ფრანგული (საშუალოდ)
ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ფრანგული (საშუალოდ)