მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მამუკა კიკალეიშვილი

 

m.kikaleishvili@mra.gov.ge
  მამუკა კიკალეიშვილი

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მ.შდაბადების თარიღი: 12 აპრილი 1973 წ.

ოჯახური მდგომარეობა:

   

პროფესიული გამოცდილება:

2013წ. მარტიდან დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის  მოვალეიბის შემსრულებელი.
2010წ. დეკემბერი -2012 წ. ივნისი - შპს "ჰოსპიტალების ოპერირების საერთაშორისო  საწარმო," - იურისტი,  შპს  "ადითი" - იურისტი.
2008წ. დეკემბერი -2010 წ. ოქტომბერი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
2007წ.  ივლისი - 2008 წ. დეკემბერი - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი.
2004-2007წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.
2004წ. მაისი-ივლისი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმების სააგენტო-ექსპერტი.
1997-2004წწ. - საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი.
1996წ. მარტი-1997წ. აპრილი -  საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, მრჩეველი სამართლებრივ საკანონმდებლო საკითხებში.

საზოგადოებრივი საქმიანობა:

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.

განათლება:

1988-1992წწ. - ქ.თბილისის მანქანათმშენებლობის ტექნიკუმი, ინჟინერ ტექნოლოგის სპეციალობით.
1992-1997წწ. - ქ.თბილისის საერო ინსტიტუტი "რვალი" ფაკულტეტი-იურიდიული, სპეციალიბა სამართალმცოდნეობა, კვალიფიკაცია - იურისტი.
1999წ. აგვისტო-დეკემბერი - ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების სწავლების ევროპული ცენტრი, აღმასრულებლის კურსი.

საკვალიფიკაციო სემინარები და კონფერენციები:

1998. ივნისი - უნგრეთი-ბუდაპეშტი, სამართალდამცავი ორგანოების საერთაშორისო აკადემიის ორკვირიანი სემინარი თემაზე: "ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის კონტროლი";
1998წ. აგვისტო - ჯორჯ მარშალის ცენტრი, საპარლამენტაშორისო კონფერენცია, ევროპის უსაფრთხოებისა და დემოკრატიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით;
1999წ. - ლონდონის სმეფო კოლეჯი, მოსამზადებელი კურსი  სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობებისა და ჯარისკაცთა უფლებების დაცვის თაობაზე;
2001წ. - მოლდავეთი-კიშინიოვი, კონფერენცია შეიარაღებული ძალების საპარლამენტო კონტროლისა და ჯარისკაცთა უფლებების დაცვის თაობაზე;
2003წ. -  ბელგია-ბრიუსელი, ნატოს  საპარლამენტო ასამბლეიის სემინარი: "საპარლამენტო კომტროლის მექანიზმები სამხედრო ძალებზე";
2004წ. ივნისი - ვაშინგტონი სემინარები: შეიარაღებული ძალებისა და სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმირების  საკითხებზე. ნაშრომები: "არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი  სამსახურის შექმნის მნიშვნელობა, სამართლის მექანიზმები და პრობლემები", "სამხედრო - სამოქალაქო ურთიერთობები და დემოკრატიული კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე", "სამხედრო კანონმდელობის შექმნის  ისტორია", "საქართველოს სამხედრო კანონმდებლობის მიმოხილვა", "საქართველოს საპარლამენტო კონტროლი, დემოკრატიული აუდიტი თავდაცვისა და უსაფრთხოების  საკითხებზე".

კომპიუტერული პროგრამები:

MS office

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული

 

საკვალიფიკაციო სემინარები და კონფერენციები:
1998 წლის ივნისი - უნგრეთი-ბუდაპეშტი , სამართალდამცავი ორგანოების საერთაშორისო აკადემიის  ორკვირიანი სემინარი თემაზე: ,,ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის კონტროლი,,.
1998 წ. აგვისტო - ჯორჯ მარშალის ცენტრი, საპარლამენტაშორისო კონფერენცია, ევროპის უსაფრთხოებისა და დემოკრატიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით.
1999წ.  - ლონდონის სმეფო კოლეჯი, მოსამზადებელი კურსი  სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობებისა და ჯარისკაცთა უფლებების დაცვის თაობაზე.
2001 წ. - მოლდავეთი-კიშინიოვი, კონფერენცია შეიარაღებული ძალების საპარლამენტო კონტროლისა და ჯარისკაცთა უფლებების დაცვის თაობაზე .
2003 წ. -  ბელგია-ბრიუსელი , ნატოს  საპარლამენტო ასამბლეიის  სემინარი: ..საპარლამენტო კომტროლის მექანიზმები სამხედრო ძალებზე,,
2004 წ. ივნისი - ვაშინგტონი სემინარები: შეიარაღებული ძალებისა და სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმირების  საკითხებზე.
ნაშრომები:
,, არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი  სამსახურის შექმნის მნიშვნელობა, სამართლის მექანიზმები და პრობლემები,,.
,,სამხედრო - სამოქალაქო ურთიერთობები და დემოკრატიული კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე,,.
,,სამხედრო კანონმდელობის შექმნის  ისტორია ,,.
,,საქართველოს  სამხედრო კანონმდებლობის მიმოხილვა,,.
,,საქართველოს საპარლამენტო კონტროლი, დემოკრატიული აუდიტი თავდაცვისა და უსაფრთხოების  საკითხებზე,,.