მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2014 წლის სექტემბერი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის შტატგარეშე მოსამსახურე (სამშენებლო პროექტების ხარჯთაღმრიცხველი) 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის (განყოფილება) უფროსი სპეციალისტი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის შტატგარეშე
მოსამსახურე (სამშენებლო პროექტების ხარჯთაღმრიცხველი)
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის
საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის (განყოფილება) უფროსი
სპეციალისტი