მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

კონსტანტინე რაზმაძე

 

k.razmadze@mra.gov.ge
  კონსტანტინე რაზმაძე

ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსიდაბადების თარიღი: 5 აპრილი 1975 წ.

დაბადების ადგილი:   ქ. თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

   

სამუშაო გამოცდილება:

????-დღემდე - ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი;
01. მარტი 2013წ. - ???
-  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. განსახლებისა და მიგრაციის სამმართველოს უფროსი;
06. 2007წ. – დან - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა  სამინისტრო.  მიგრაციის სამმართველოს უფროსი;
04.2007 – 06.2007წწ. - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, ლტოლვილთა, მიგრაციისა და რეპარტიაციის სამართველოს მთავარი სპეციალისტი;
03.2006 - 03.2007წწ. - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, ლტოლვილთა, მიგრაციისა და რეპარტიაციის სამართველოს მთავარი სპეციალისტი;
03.2005 – 12.2005წწ. - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მინისტრის პირველი მოადგილის თანაშემწე;
06.2004 – 03.2005წწ. - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი დირექტორის მოადგილე;
2002 - 2011წწ. - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ასისტენტი, ასისტენტ_პროფესორი.

დამატებითი კვალიფიკაცია:

2004წ. - II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის და ეკოლოგიის პრობლემები კავკასიის რეგიონში” ერევანი;
2007.10-10./07.08 - ევროკავშირის პროგრამა ,,ენეას” ფარგლებში, მიგრაციის პოლიტიკის საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) ექსპერტთა ლექცია სემინარი ,,მიგრაცია საქართველოში” თბილისი;
2007.24-25.08. - "მიგრაციის მართვის საფუძვლები” სემინარი მიგრაციის სფეროს სამთავრობო სტრუქტურებისათვის. თბილისი;
2007.15-19.10. - "ლეგალური შრომითი მიგრაციის მართვა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე”. ევროკავშირის პოლიტიკა ლეგალურ და ცირკულარულ მიგრაციაზე. ტრეინინგი-სემინარი. ბაკურიანი;
2008.7-11.07 - ვროკავშირის პროგრამა "ANEAS” ფარგლებში. დანიის ლტოლვილთა საბჭოს ორგანიზებით სასწავლო ვიზიტი მოლდავეთში ,,მოლდავეთის მიგრაციის მართვის მოდელი” მოლდავეთი კიშინოვი;
2008.3-5.07. - საერთაშორისო კომფერენცია "საქართველოს ევროპული გზა” ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელება საქართველოში. ბათუმი;
2009.1-9.03. - ვროკავშირის პროგრამა "ANEAS” ფარგლებში. დანიის ლტოლვილთა საბჭოს ორგანიზებით სასწავლო ვიზიტი პორტუგალიაში ,,მიგრაცია და განვითარება” პორტუგალია ლისაბონი;
2009.27-30.0 - USAID from thy American people  პარტნიორობა საქართველო. ტრეინინგი "ეფექტური კომუნიკაცია” თბილისი.

განათლება:

1992 - 1997წწ. - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ფაკულტეტი,  სპეციალობა – ,,ინჟინერ-მექანიკოსი”;
1997 – 2000წწ. - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. ასპირანტურა. სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია;
2002წ. - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. საკანდიდატო დისერტაცია: ,,მცირე მექანიზაციის ენერგეტიკული საშუალებების რესურსის გაზრდა, კომბინირებული ელექტროლიტური საფარის გამოყენებით”

სამეცნიერო ნაშრომები:    

19 სამეცნიერო ნაშრომი მათ შორის ერთი გამოგონება რაზედაც მიღებულია პატენტი

სამეცნიერო ხარისხი:   

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Word, Excel, Power Point, Internet, Email etc

ენები:  

რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (საშუალოდ).

 

 

 

 

 


 

ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი