მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

თამარ ბასილია

 

t.basilia@mra.gov.ge
  თამარ ბასილია

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი


დაბადების თარიღი: 05 ივნისი, 1972 წ.

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: ყავს ორი ქალიშვილი

   

სამუშაო გამოცდილება:

02.2013- დღემდე - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
08.2012– 02.2013 - საზოგადოებასთან და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
07.2010–08.2012 - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
11.2011 - სასწავლო ვიზიტი დანიის სამეფოში (პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო, DRC-ს სათაო ოფისი);
03.2011 - სასწავლო ვიზიტი შვედეთის სამეფოში (მიგრაციისა და თავშესაფრის მაძიებელთა სამინისტრო, SIDA-ს სათაო ოფისი);
04.2011 - ევროპის საბჭოს ბოშების საკითხზე პირველი სამუშაო ჯგუფის ექსპერტი, ქ.სტრასბურგი, საფრანგეთი;
01.2007–06.2010 - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო;
30-31.03.2009 -  „მიგრაციული პარტნიორობის შენება“ მინისტრთა კონფერენციის მესამე მოსამზადებელი შეხვედრის ექსპერტი. ქ. ბუქარესტი, რუმინეთი;
16-17.02.2009 - „მიგრაციული პარტნიორობის შენება“ მინისტრთა კონფერენციის მეორე მოსამზადებელი შეხვედრის ექსპერტი. ქ. ანტალია, თურქეთი;
30–31.10.2008 -  „მიგრაციული პარტნიორობის შენება“ მინისტრთა კონფერენციის პირველი მოსამზადებელი შეხვედრის ექსპერტი. ქ. პრაღა, ჩეხეთი;
25–26.09.2007 -  რეადმისია–დაბრუნების საკითხებზე ბუდაპეშტის პროცესის შეხვედრის ექსპერტი. ქ.ვარშავა, პოლონეთი;
09–10.05.2007 -  მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საკითხებში ბუდაპეშტის პროცესის მეორე შეხვედრის თავმჯდომარე. ქ.თბილისი, საქართველო;
02.2006-01.2007 - საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო;  
12.2005 - 08.2005 -  დიპლომატიურ კორპუსთან მუშაობის სამმართველოს უფროსი ,დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტი,  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
08.2005 - 07.2004 -  მრჩეველი, პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის ინფორმაციის ოპერატიული კოორდინაციის სამმართველო, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
07.2004 - 11.2002 -  საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი, ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
11.2002 - 11.1999 -   სამთავრობო დელეგაციებთან მუშაობის ჯგუფის III მდივანი, დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
1998-1999 -  დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტის სტაჟიორი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
03-04.2005 -  აშშ–ს პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის საქართველოში ვიზიტის მოსამზადებელი ჯგუფის მედია–კოორდინატორი;
04.2005 -  ევროპის საბჭოს მასმედიის ხელმძღვანელი კომიტეტის კრიზისის დროს ინფორმაციისა და გამოხატვის თავისუფლების ქვეკომიტეტის ექსპერტი; ქ.სტრასბურგი, საფრანგეთი;
03.2005 -  ევროპის საბჭოს მასმედიის ხელმძღვანელი კომიტეტის ექსპერტი. ქ. კიევი, უკრაინა;
03.2005 - მასმედიის საკითხებში ევროპის მინისტრთა მე–7 კონფერენციის კოორდინატორი. ქ. კიევი, უკრაინა.

დამატებითი კვალიფიკაცია:

27.12.2002 - მიენიჭა უმცროსი მრჩევლის დიპლომატიური რანგი

განათლება:

1989–1994 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, ფრანგული ენა და ლიტერატურა.

ტრენინგები/სემინარები:

03-04.2005 - დიპლომატიური აკადემია. ქ. ქაირო, ეგვიპტე;
03.2007 - მაშავის ცენტრი – „მიგრაცია და ინტეგრაცია: პოლიტიკიდან პრაქტიკამდე“. ქ. იერუსალიმი, ისრაელი;
12.2010 - გაუ თბილისის პიარ სკოლა, „Government 2.0-საზოგადოებასთან ურთიერთობა საჯარო ორგანიზაციებისთვის–სტრატეგიული მიდგომა და ახალი მედია“ სასწავლო კურსი;
11.2011 - გაუ თბილისის პიარ სკოლა, „კრეატიული მარკეტინგის“ სასწავლო კურსი;
11.2011 - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ტრენინგ–პროგრამა ლიდერობასა და ეფექტურ კომუნიკაციაში;
2009–2012 - PR და კომუნიკაციის ტრენინგები (ACT, GEPRA, CTC, Greenberg Quinlan Rosner);
03.2012 - პროექტების მართვა (ACT)
06.2013 - თავდაცვის ეროვნული უმაღლესი სკოლა, ქ.ბათუმი, საქართველო
11.2013 - ტრენინგი გენდერის საკითხებში (UN Women, WIC)

მადლობა:

04.06.2007 - გამოეცხადა მადლობა საერთაშორისო ფორუმის „საქართველო და დიასპორა“ მომზადებისა და წარმატებით ჩატარებისთვის
17.06.2005 - გამოეცხადა მადლობა საქართველოში 2005 წლის 9–10 მაისს აშშ–ს პრეზიდენტის ბატონი ჯორჯ ბუშის ვიზიტის მაღალ დონეზე ორგანიზებაში შეტანილი წვლილისთვის
04.06.2001 - გამოეცხადა მადლობა 2001 წლის 18–21 მაისს თბილისში გამართული შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის (BSTDB) დირექტორთა საბჭოს მმართველთა საბჭოს სხდომებისა და „ბიზნეს დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიების მაღალ დონეზე ორგანიზების საქმეში აქტიური მონაწილეობისთვის

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Office Application, Internet

ენები:

ქართული (მშობლიური), ფრანგული, ინგლისური, რუსული.