მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ბესარიონ ბუჩუკური

 

b.buchukuri@mra.gov.ge
  ბესარიონ ბუჩუკური

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსიდაბადების თარიღი: 24 იაგვისტო, 1986 წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

   

სამუშაო გამოცდილება:

02.09.2014-დან დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი;
15.12.12-01.09.2014წწ. - საქართველოს  სასჯელაღსრულებისა  პრობაციის  სამინისტრო. სასჯელაღსრულების  დეპარტამენტი. საფინანსო სამმართველოს უფროსის მოადგილე
18.10.2010-15.12.2012წწ. -  შპს იუნაიტედ სეკურიტი, ფინანსური მენეჯერი
15.07.2009-15.10.2010წწ. - შპს ინტერპლასტი, ფინანსისტი
27.02.2008-12.11.2008წწ. - სს ბაზისბანკი,  საკრედიტო ექსპერტი, ( ბიზნეს სესხები)

განათლება:

2003-2007წწ. - ESM – თბილისი (European School of Management). საბანკო საქმე
04.04.2006–24.06.2006წწ. - Berufsakademie Karlsruhe, საბანკო საქმე - კარლსრუე, გერმანია
2011წ. - ACCA – F1, F2, F3

პრაქტიკა - სასწავლო პროგრამის მიხედვით:

20.07.2007–20.09.2007წწ. - სს „სტანდარტბანკი“, საერთაშორისო გადარიცხვები
01.03.2007–30.04.2007წწ. - სს „სტანდარტბანკი“, საკრედიტო განყოფილება
07.2006–09.2006წწ.  - სს „სტანდარტბანკი“,საკრედიტო განყოფილება
01.2006–03.2006წწ.  - სს „სტანდარტბანკი“, საოპერაციო  და  ხაზინის განყოფილებები

კომპიუტერული პროგრამები:

MS Windows, Word, Excel, PowerPoint

ენები:

ქართული (მშობლიური), გერმანული (კარგად), რუსული (საშუალოდ), ინგლისური (საშუალოდ).

 

2003-2007წწ. - ESM – თბილისი (European School of Management). საბანკო საქმე
04.04.2006 – 24.06.2006 - Berufsakademie Karlsruhe, საბანკო საქმე - კარლსრუე, გერმანია
პრაქტიკა - სასწავლო პროგრამის მიხედვით:


20.07.2007–20.09.2007 - სს „სტანდარტბანკი“, საერთაშორისო გადარიცხვები
01.03.2007–30.04.2007- სს „სტანდარტბანკი“, საკრედიტო განყოფილება
07.2006–09.2006 - სს „სტანდარტბანკი“,საკრედიტო განყოფილება
01.2006–03.2006 - სს „სტანდარტბანკი“, საოპერაციო  და  ხაზინის განყოფილებები

Windows, Word, Excel, PowerPoint
გერმანული (კარგად) რუსული  (საშუალოდ) ინგლისური  (საშუალოდ)