მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ზვიად ლათიბაშვილი

 

z.latibashvili@mra.gov.ge
  ზვიად ლათიბაშვილი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსიდაბადების თარიღი: 18 ივლისი 1978 წ.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და 4 შვილი

   

 

სამუშაო გამოცდილება:

29.07.2014-დღემდე -  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;
06.06.2014 -  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე;
07.12.2013 -  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შიდა ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი;
04.06.2013 - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შიდა ინსპექტირების სამმართველოს ინსპექტორი;
01.02.2006 -  ქ.რუსთავის შ.ს სამმართველოს გამომძიებელი;
30.12.2004 - ქ.რუსთავის შ.ს სამმართველოს I-განყოფილების ს.ს სამძებრო განყოფილების უფროსი ინსპექტორი;
13.12.2003 - ქ.რუსთავის შ.ს სამმართველოს ს.ს სამძებრო განყოფილების უფროსი;
07.10.2003 - ქ.რუსთავის შ.ს სამმართველოს ს.ს სამძებრო განყოფილების უფროსის მოადგილე;
23.06.2000 - ქ.რუსთავის შ.ს სამმართველოს I-განყოფილების ს.ს სამძებრო განყოფილების ინსპექტორი;

განათლება:

1995წ. - სიღნაღის რაიონის საშუალო სკოლა;
1995–1999წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კვალიფიკაცია მენეჯერი.

ენები:                                   

ქართული - მშობლიური, რუსული  - სრულყოფილად.
                                                           
კომპიუტერული უნარჩვევები:          

MS Office - სრულყოფილად.