მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

კახაბერ უშიკიშვილი

 

k.ushikashvili@mra.gov.ge
  კახაბერ უშიკაშვილი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედაბადების თარიღი: 11 ნოემბერი, 1969წ.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

   

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის თებერვლიდან - დღემდე -  შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
2012 – 2013წწ. - ,,ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი’’ - დირექტორის მოადგილე საფინანსო დარგში;
2009 – 2012წწ. -  საქართველოს კონტროლის პალატა - საერთო დანიშნულების აუდიტის დეპარტამენტი - მთავარი აუდიტორი;
2004 – 2008წწ. -  საქართველოს კონტროლის პალატა - საფინანსო სამმართველოს უფროსი;
2002 – 2003წწ. -  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი;
1999 – 2002წწ. -  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - საფინანსო სამმართველოს უფროსი;
1995 – 1999წწ.  - მარჯანიშვილის თეატრი, დირექტორის მოადგილე საფინანსო დარგში;

განათლება:

1992წ. -  სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი-სპეციალობა - ინჟინერი;
2002წ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფინანსები და საბანკო საქმე.

დამატებითი კვალიფიკაცია:

კონტროლის პალატაში სრული კურსი და ტესტირება გარე აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების კუთხით.

ენები:

ქართული (მშობლიური),  რუსული (სრულყოფილი).