მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია


 2017 წ.


 2016 წლის აპრილი
(განთავსების თარიღი 15.04.2016)


2016 წლის მარტი
(განთავსების თარიღი 14.03.2016)


2016 წლის იანვარი
(განთავსების თარიღი 27.01.2016)


2015 წლის დეკემბერი
(განთავსების თარიღი 07.12.2015 )


2015 წლის ნოემბერი
(განთავსების თარიღი 20.11.2015)


2015 წლის ოქტომბერი
(განთავსების თარიღი 12.10.2015)


2015 წლის სექტემბერი
(განთავსების თარიღი 18.09.2015)


2015 წლის აგვისტო
(განთავსების თარიღი 18.08.2015)


2015 წლის ივლისი
(განთავსების თარიღი 07.07.2015)


2015 წლის ივნისი
(განთავსების თარიღი 04.06.2015)


2015 წლის მაისი
(განთავსების თარიღი 13.05.2015)


2015 წლის თებერვალი
(განთავსების თარიღი 16.02.2015)


2015 წლის იანვარი
(განთავსების თარიღი 12.01.2015)


2014 წლის დეკემბერი
(განთავსების თარიღი 31.12.2014)


2014 წლის ნოემბერი
(განთავსების თარიღი 31.10.2014)


2014 წლის ოქტომბერი
(განთავსების თარიღი 21.10.2014)


2014 წლის სექტემბერი
(განთავსების თარიღი 26.09.2014)


2014 წლის აგვისტო
(განთავსების თარიღი 20.08.2014)


2014 წლის ივლისი
(განთავსების თარიღი 14.07.2014)


2014 წლის ივნისი
(განთავსების თარიღი 13.06.2014)


2014 წლის მაისი
(განთავსების თარიღი 02.05.2014)


2014 წლის აპრილი
(განთავსების თარიღი 16.04.2014)


2014 წლის თებერვალი-მარტი
(განთავსების თარიღი 27.02.2014)