მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველო

 
ნათია არბოლიშვილი
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს უფროსი