მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

   
დალი გოგოლაძე

დეპარტამენტის უფროსი
 
 
მარინა მათიაშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე