მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

დავით ცუხიშვილი

 

d.tsukhishvili@mra.gov.ge
  დავით ცუხიშვილი
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურებრივი დისციპლინის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსიდაბადების თარიღი: 19 თებერვალი, 1986წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

01.03.2015-დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურებრივი დისციპლინის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;
04.08.2014-28.02.2015წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი;
2012-2014წწ. - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტი სხვადასხვა თანამდებობებზე;
2008-2012წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სხვადასხვა თანამდებობებზე;
2006-2008წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი;
2004-2006წწ. - საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური.

განათლება:

2003–2007წწ. - ფილიპე გოგიჩაიშვილის სახელობის თბილისის იურიდიულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (სრულყოფილად), ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამები:          

MS Office სრულყოფილად.