მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მიხეილ ხაჭაპურიძე

 

m.khachapuridze@mra.gov.ge
  მიხეილ ხაჭაპურიძე

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველოს უფროსიდაბადების თარიღი: 12 მაისი 1982წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

30.07.2014წ.-დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველოს უფროსი;
2012-2014წწ. - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო სხვადასხვა თანამდებობებზე;
2005-2012წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა თანამდებობებზე.

განათლება:

 

1999-2004წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობა.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (საშუალოდ), ინგლისური(საშუალოდ).
                                                           
კომპიუტერული პროგრამები:          

MS Office სრულყოფილად.