მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ნათია არბოლიშვილი

 

n.arbolishvili@mra.gov.ge
  ნათია არბოლიშვილი

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს უფროსიდაბადების თარიღი: 8 აგვისტო, 1977წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

 

სამუშაო გამოცდილება:

2013წ. მარტი-დღემდე - ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
2006წ.  თებ.-2013წ. მარტი - კადრების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
1998წ. ნოემბ.-2006წ. თებ. - წამყვანი სპეციალისტი, სსიპ თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო;
1995წ. იანვ.-1998წ. ივნ. - ჟურნალისტი, გაზეთი "დილის გაზეთი";

განათლება:

2002-2005წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე, სამართალმცოდნე, ბაკალავრი
1994-1998წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჟურნალისტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, ბაკალავრი.

ტრენინგები:

2013წ. ივნისი -2013წ. ივნისი - კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) - ტრენერების ტრენინგი;
2013წ. მაისი-2013წ. ივნისი - PMC Group - შიდა აუდიტი;
2012წ. თებერვალი-2012წ. მარტი - ალბერტას უნივერსიტეტი (კანადა) - ადამიანური რესურსების მართვა;
2011წ. მარტი-2011წ. ივნისი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (ჯიპა) - ზოგადი მენეჯმენტი;
2010წ. ივნისი-2010წ. ივნისი - ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი CTC - სამუშაო კომპეტენციები;
2010წ. მაისი-2010წ. მაისი - პარტნიორები-საქართველო და გაეროს ასოციაციის საერთაშორისო სკოლა - მედიაცია, კონფლიქტების მართვა, მოლაპარაკება;
2010წ. თებერვალი-2010წ. მარტი - პარტნიორები-საქართველო და გაეროს ასოციაციის საერთაშორისო სკოლა - ადამიანური რესურსების მართვის სრული კურსი;
2009წ. ოქტომბერი-2009წ. ოქტომბერი - ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი CTC - ადამიანური რესურსების მართვის კურსი.

კომპიუტერული პროგრამები:


Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft
Office Excel (კარგი), Microsoft Office PowerPoint (კარგი)

ენები:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (წერა - კარგი, მეტყველება - კარგი), რუსული (წერა - კარგი, მეტყველება - კარგი).