მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

1.1 ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

2017 წ.