მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

1.6 ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომრები

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო:
ელ. ფოსტა - info@mra.gov.ge
ცხელი ხაზი: Tel. 2431100, 1407


დეპარტამენტები:

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - g.kevlishvili@mra.gov.ge
Tel. 231 15 96

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - i.dikhaminjia@mra.gov.ge


დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - m.ablotia@mra.gov.ge
Tel. 231 13 39

ეკომიგრანტთა თა საკითხების დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - k.razmadze@mra.gov.ge
Tel. 231 15 24

იურიდიული დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - k. petriashvili@mra.gov.ge
Tel. 231 15 78

მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - i.kokaia@mra.gov.ge
Tel. 231 15 79

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - t.basilia@mra.gov.ge
Tel. 231 15 91

საფინანსო დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - b.buchukuri@mra.gov.ge
Tel. 231 15 33

საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი:
ელ.ფოსტა - d.gogoladze@mra.gov.ge
Tel. 2 31 15 98

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი:
ელ. ფოსტა - z.latibashvili@mra.gov.ge
Tel. 231 16 04

სამმართველოები:

ადამიანური რესურსებისა და განვითარების სამმართველო.
ელ.ფოსტა:  hr@mra.gov.ge
Tel. 231 15 27

ტერიტორიული ორგანოები:

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო:
მის. ქუთაისი, აბაშიძის 27.
ელ.ფოსტა: g.santeladze@mra.gov.ge
Tel.: 0431271825;


აჭარისა და სამეგრელო – ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო:
მის. ზუგდიდი, რუსთაველის 87.
ელ. ფოსტა - d.narsia@mra.gov.ge
Tel.: 0415251468;